De creatieve activiteiten die ik op school geef, zijn onderverdeeld in 4 categorieën; Creatief, Techniek. Natuur en Sociaal Cognitief.

Onder de categorie
Techniek, zijn alle activiteiten onderverdeeld die een technisch inzicht vereisen van de kinderen.