We leven in een tijd van veel (digitale) prikkels en hoewel dit bij deze tijd hoort kan het ook tot gevolg hebben dat kinderen slechter naar hun gevoel gaan luisteren en minder geconcentreerd zijn. Zij hebben regelmatig korte lontjes en er is onrust in de klas, wat weer pestgedrag veroorzaakt. Door onderlinge kindermassages die over kleding heen wordt gegeven, wordt er een goede sfeer gecreëerd, waarin respect, zelfvertrouwen, rust, grenzen aangeven, weer als normaal worden beschouwd. Een beproefd middel in Scandinavische landen waar het pestgedrag gereduceerd is van 15 tot 1 procent door dit wekelijks toe te passen.

Als docent Onderlinge Kindermassage kan ik dit in een 5 wekelijkse workshop de kinderen en leerkrachten aanleren. Waarna zij dit zelfstandig kunnen toepassen op het moment dat zij dit wenselijk achten. Eenmaal onder de knie hoeft het niet meer dan 15 minuten per week te kosten.

Wilt u hier meer over weten dan kom ik dit graag vrijblijvend toelichten.